ንስኻ()… 

 

ተሰዲድካ

ትሕቲ 26 ዓመት ጌርካ  

ኣብ ኣርጋው/Aargau ትቕመጥንስኻ ኣለካ

 

 

ምሕታት

 

ብዛዕባ ኣማራጺታት ኣብ መጻኢ 

ብዛዕባ ቤት-ትምህርትታትን መጽናዕትታትን 

ብዛዕባ ሕሳባትን መቕጻዕትታትን

ብዛዕባ ኣርእስትታት ወልፊ (ምጽዋት፣ ኣልኮል፣ ድራጋት…)

 

ውጥረት 

 

ኣብ ቤት-ትምህርቲ

ኣብ መጽናዕቲ

ምስ ኣብ ከባብኻ ዘለው ሰብካ

ምስ ሓላፍኻ

ምስ ኣዕሩኽትኻን መሓዙትካን

ምስ ውሳነ ዑቅባኻ

ብሰንኪ ተመኩሮታት ዓመጽ

 

 

ድሌት

 

ምስ ገለ ሰብ ምዝራብ
የድልየካ

 

ደገፍ 

 

ኣብ ምድላይ ቦታ ልምምድ ስራሕ

ኣብ ቤት-ትምህርቲ

ኣብ መጽናዕቲ

ኣብ ምንባብ ደብዳበታት

ኣብ ከበድቲ ዝርርባት ምስ ሓላፍኻ፣ ምስቲ ክፍለ-ሃገር/ካንቶን፣ ምስቲ ፖሊስ፣ ወዘተ

ኣብ ምጽሓፍ ደብዳበታት ናብ ክፍለ-ሃገራት/ካንቶናት፣ ናብ SEM ወዘተ

ኣብ ምምላእ ቅጥዕታት

ኣብ ምኽፋት ሕሳብ ባንኪ፣ ኣብ ምድላይ ገዛ፣ ወዘተ