تو هستی…

 

آواره (فراری)

جوانتر از 26 سال

ساکن آرگاوتو داری ...

 

سوالات

 

 در مورد امکانات (گزینه‎ها) در آینده

 در مورد مدارس و کارآموزی

در مورد صورتحساب‎ها و جریمه‎ها

در مورد موضوعات اعتیادآور (بازی، الکل، مواد مخدر ...)

 

استرس

 

 در مدرسه

در کارآموزی

با اطرافیان خود

با رئیس خود

با دوستان خود

با تصمیم در مورد پناهندگی شما

به دلیل تجربیات خشونت

 

درخواست

 

 صحبت کردن با یک نفر
تو لازم داری...حمایت

 

 برای پیدا کردن کارآموزی

در مدرسه

در کار آموزی

برای خواندن نامه

برای مکالمات دشوار با رئیس خود، کانتون، پلیس و غیره

در نوشتن نامه به کانتون، SEM و غیره

در پر کردن فرم‎ها

در افتتاح حساب بانکی، جستجوی محل اقامت و غیره