Waxaa tahay… 

 

qaxooti

ka yar 26 sanno jir

dagane Aargau ah

 

Waxaad qabtaa…

 

Su'aalo

 

ku saabsan suurtogalnimadaada ee mustaqbalka 

ku saabsan dugsiyada iyo wax barida

ku saabsan biilasha iyo ciqaabaha

ku saabsan mowduucyada la qabsiga (geemamka, alkulada, daroogada...)

 

Istareeska 

 

ee dugsiga

ee xirfad barashada

ee dadkaaga saaxibka ah

ee badroonigaaga

ee saaxibadaada

ee arjigaaga magangalya doonka

sababtoo ah wsaaya aragnimada rabshada

 

Rabitaanka 

 

si aad qof ula hadashid
Waxaad u baahantahay…

 

Taageero

 

ee cilmi baarista xirfad barashada

ee dugsiga

ee xirfad barashada

markii aad aqrineysid waraaqaha

wada sheekeysiga adag ee badroonigaaga, gobolka, booliska, iwm.

waraaqo u qorista gobolka, SEM, iwm.

markii aad buuxineysid foomamka

markii aad fureysid koonto bangi ah, markii aad raadineysid dabaq, iwm.